Håtöområdets Vägförening

Tänk på att minimera olycksrisken och skador på vägen genom att hålla hastigheten: MAX 30 km/h.

Håtöområdets Vägförening - VälkommenTunga transporter på våra vägar
Vi uppmanar alla medlemmar att kontakta styrelsen när tunga transporter planeras in tex i samband med nybyggnation. Vi kan på detta sätt tillsammans hjälpas åt och minimera skador på våra vägar.

Hastighet 30 km/h
Tänk på att minimera olycksrisken och skador på vägen genom att hålla hastigheten: MAX 30 km/h. Informera även era gäster och entreprenörer som färdas på våra vägar om vikten av att vi håller hastigheten.

Världens längsta sommaräng
Naturskyddsföreningen har ett projekt som kallas ”Världens längsta sommaräng”. I projektet ska vägrenar, en ofta bortglömd yta med stor potential bli till ett paradis för biologisk mångfald. Nu vill Naturskyddsföreningen uppmana alla i landet, privatpersoner och föreningar, att bidra till mer mångfald och blommor längs våra vägar.
Intresserad, läs mer på: www.naturskyddsforeningen.se/radda-bina/vagkanter

Ut- och infart till södra Håtö
Vi är väl medvetna om att dagens in- och utfart till södra Håtö inte känns säkert. Trafikverket har tittat på saken och meddelat oss att den uppfyller deras krav och inga åtgärder kommer vidtas.

Låt oss alla hjälpas åt!
Vi har fina väg- och dikesområden och för att det så ska förbli är det önskvärt att alla fastighetsägare hjälper till och sköter sitt närområde/gräns mot vägen. Håll rent i dikena, röj buskar som skymmer etc!
På så sätt slipper vi igenväxta områden och kan hålla våra medlemmars kostnader nere och slipper ta in entreprenörer för dessa jobb.

Synpunkter och kontakt med styrelsen
http://www.vagforening.com/hatoomradet/?sidan=kontakt

Länkar till tomtägarföreningarnas hemsidor inom Håtö
Håtövikens TF www.hatovikentomtagare.se
Håtö TF www.håtö.se
Vikems SF www.vikenssf.se
Norra och Södra Sundholmens TF www.sundholmen.se
Insjöområdets TF HTTP://håtöinsjöområde.hemsida24.se
 
Bilagor:
- Protokoll årsstämma 2011 (pdf-fil 126,96 kt)
- Protokoll årsstämma 2012 (pdf-fil 2,38 Mt)
- Protokoll årsstämma 2013 (pdf-fil 135,34 kt)
- Protokoll årsstämma 2014 (pdf-fil 168,91 kt)
- Protokoll årsstämma 2015 (pdf-fil 139,99 kt)
- Protokoll årsstämma 2016 (pdf-fil 141,41 kt)
- Stadgar (pdf-fil 373,84 kt)
- Protokoll årsstämma 2017 (pdf-fil 200,4 kt)
- Protokoll årsstämma 2018 (pdf-fil 141,35 kt)
- Protokoll årsstämma 2019 (pdf-fil 119,38 kt)
- Fullmakt mall (pdf-fil 95,59 kt)
- Protokoll årsstämma 2020 (pdf-fil 136,74 kt)
- Karta Håtöområdets vägförening (jpg-fil 583,45 kt)
- Kallelse årsstämma 2021 (pdf-fil 267,94 kt)
- Protokoll årsstämma 2021 (pdf-fil 139,64 kt)
- Protokoll årsstämma 2022 (pdf-fil 1,75 Mt)

 

 -----
Styrelsens inloggning till Webbväg
Logga in med förbättrad säkerhet

 

De senaste nyheterna

Kallelse årsstämma 2022
Medlemmarna i Håtöområdets Vägförening kallas till ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen 4 Läs mera...
- - - - -
Årsmöte Fiskevårdsföreningen
Årsmötet för Håtö Fiskevårdsförening sker på Haget. Datum: den 5 september Läs mera...
- - - - -
Kallelse årsstämma 2021
Välkommen till ordinarie föreningsstämma med HÅTÖOMRÅDETS VÄGFÖRENING Tid: Lördagen den 5 juni Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Protokoll styrelsemöte 210418
- - - - -
Protokoll styrelsemöte 210314
- - - - -
Protokoll styrelsemöte 201122
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Fiskevårdsföreningen | Uppdrag