Håtöområdets Vägförening

Tänk på att minimera olycksrisken och skador på vägen genom att hålla hastigheten: MAX 30 km/h.

Håtöområdets Vägförening - VälkommenKallelse årsstämma 2021
Välkommen till ordinarie föreningsstämma med

HÅTÖOMRÅDETS VÄGFÖRENING

Tid: Lördagen den 5 juni 2021 kl 11.00
Plats: Dansbanan Haget

Välkomna!

Styrelsen

Med anledning av rådande situation med Corona så kan stämman med kort varsel senareläggas, detta meddelas isåfall via hemsidan.

- Håll avstånd under stämman
- Munskydd och handsprit kommer finnas tillgängligt
- Använd gärna fullmakt (mall finns på hemsidan)
- Vi kommer inte servera fika efter stämman som brukligt

Se hela kallelsen inkl verksamhetsberättelse 2020 under bilagor nedan.

Gång- och cykelväg
Norrtälje kommun har tilldelat Håtöområdets vägförening 350 000 kr inklusive moms i anläggningsbidrag för byggande av gång- och cykelväg längs Håtövägen. Arbetet kommer starta våren 2021 när vädret tillåter.

Tunga transporter på våra vägar
Vi uppmanar alla medlemmar att kontakta styrelsen när tunga transporter planeras in tex i samband med nybyggnation. Vi kan på detta sätt tillsammans hjälpas åt och minimera skador på våra vägar.

Hastighet 30 km/h
Tänk på att minimera olycksrisken och skador på vägen genom att hålla hastigheten: MAX 30 km/h. Informera även era gäster och entreprenörer som färdas på våra vägar om vikten av att vi håller hastigheten.

Ut- och infart till södra Håtö
Vi är väl medvetna om att dagens in- och utfart till södra Håtö inte känns säkert. Trafikverket har tittat på saken och meddelat oss att den uppfyller deras krav och inga åtgärder kommer vidtas.

Låt oss alla hjälpas åt!
Vi har fina väg- och dikesområden och för att det så ska förbli är det önskvärt att alla fastighetsägare hjälper till och sköter sitt närområde/gräns mot vägen. Håll rent i dikena, röj buskar som skymmer etc!
På så sätt slipper vi igenväxta områden och kan hålla våra medlemmars kostnader nere och slipper ta in entreprenörer för dessa jobb.

Synpunkter och kontakt med styrelsen
http://www.vagforening.com/hatoomradet/?sidan=kontakt

Länkar till tomtägarföreningarnas hemsidor inom Håtö
Håtövikens TF www.hatovikentomtagare.se
Håtö TF www.håtö.se
Vikems SF www.vikenssf.se
Norra och Södra Sundholmens TF www.sundholmen.se
Insjöområdets TF HTTP://håtöinsjöområde.hemsida24.se
 
Bilagor:
- Protokoll årsstämma 2011 (pdf-fil 126,96 kt)
- Protokoll årsstämma 2012 (pdf-fil 2,38 Mt)
- Protokoll årsstämma 2013 (pdf-fil 135,34 kt)
- Protokoll årsstämma 2014 (pdf-fil 168,91 kt)
- Protokoll årsstämma 2015 (pdf-fil 139,99 kt)
- Protokoll årsstämma 2016 (pdf-fil 141,41 kt)
- Stadgar (pdf-fil 373,84 kt)
- Protokoll årsstämma 2017 (pdf-fil 200,4 kt)
- Protokoll årsstämma 2018 (pdf-fil 141,35 kt)
- Protokoll årsstämma 2019 (pdf-fil 119,38 kt)
- Fullmakt mall (pdf-fil 95,59 kt)
- Protokoll årsstämma 2020 (pdf-fil 136,74 kt)
- Karta Håtöområdets vägförening (jpg-fil 583,45 kt)
- Kallelse årsstämma 2021 (pdf-fil 267,94 kt)

 

 -----
Styrelsens inloggning till Webbväg
Logga in med förbättrad säkerhet

 

De senaste nyheterna

Kallelse årsstämma 2021
Välkommen till ordinarie föreningsstämma med HÅTÖOMRÅDETS VÄGFÖRENING Tid: Lördagen den 5 juni Läs mera...
- - - - -
Fiskeförbud 2021
Håtöviken och närliggande område är nu klassat som fredningsområde, vilket Läs mera...
- - - - -
Fiskevårdsförenings årsmöte 2020
Välkomna till Håtö Fiskevårdsförenings årsmöte 2020 Söndagen den 28 juni klockan Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Protokoll styrelsemöte 210314
- - - - -
Protokoll styrelsemöte 201122
- - - - -
Protokoll styrelsemöte 200913
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Fiskevårdsföreningen | Uppdrag