Håtöområdets Vägförening - VälkommenGång- och cykelväg
Norrtälje kommun har tilldelat Håtöområdets vägförening 350 000 kr inklusive moms i anläggningsbidrag för byggande av gång- och cykelväg längs Håtövägen.

Tunga transporter på våra vägar
Vi uppmanar alla medlemmar att kontakta styrelsen när tunga transporter planeras in tex i samband med nybyggnation. Vi kan på detta sätt tillsammans hjälpas åt och minimera skador på våra vägar.

Årsstämma 2020
Lördagen den 6 juni 2020 hölls ordinarie årsstämman på Haget. Protokollet från årsstämman återfinns nedan under bilagor.

Hastighet 30 km/h
Tänk på att minimera olycksrisken och skador på vägen genom att hålla hastigheten: MAX 30 km/h. Informera även era gäster och entreprenörer som färdas på våra vägar om vikten av att vi håller hastigheten.

Ut- och infart till södra Håtö
Vi är väl medvetna om att dagens in- och utfart till södra Håtö inte känns säkert och frågan är om den är rätt utformad. Trafikverket tittar på frågan och ska återkomma till oss.

Låt oss alla hjälpas åt!
Nu när VA och fiberarbeten går mot sitt slut har vi fått fina väg- och dikesområden. För att det så ska förbli är det önskvärt att alla fastighetsägare hjälper till och sköter sitt närområde/gräns mot vägen. Håll rent i dikena, röj buskar som skymmer etc!
På så sätt slipper vi igenväxta områden och kan hålla våra medlemmars kostnader nere och slipper ta in entreprenörer för dessa jobb.

Synpunkter och kontakt med styrelsen
http://www.vagforening.com/hatoomradet/?sidan=kontakt

Länkar till tomtägarföreningarnas hemsidor inom Håtö
Håtövikens TF www.hatovikentomtagare.se
Håtö TF www.håtö.se
Vikems SF www.vikenssf.se
Norra och Södra Sundholmens TF www.sundholmen.se
Insjöområdets TF HTTP://håtöinsjöområde.hemsida24.se
 
Bilagor:
- Protokoll årsstämma 2011 (pdf-fil 126,96 kt)
- Protokoll årsstämma 2012 (pdf-fil 2,38 Mt)
- Protokoll årsstämma 2013 (pdf-fil 135,34 kt)
- Protokoll årsstämma 2014 (pdf-fil 168,91 kt)
- Protokoll årsstämma 2015 (pdf-fil 139,99 kt)
- Protokoll årsstämma 2016 (pdf-fil 141,41 kt)
- Stadgar (pdf-fil 373,84 kt)
- Protokoll årsstämma 2017 (pdf-fil 200,4 kt)
- Protokoll årsstämma 2018 (pdf-fil 141,35 kt)
- Protokoll årsstämma 2019 (pdf-fil 119,38 kt)
- Kallelse årsstämma 2020 (pdf-fil 267,1 kt)
- Fullmakt mall (pdf-fil 95,59 kt)
- Protokoll årsstämma 2020 (pdf-fil 136,74 kt)

 

 -----
Styrelsens inloggning till Webbväg
Logga in med förbättrad säkerhet

 

De senaste nyheterna

Fiskevårdsförenings årsmöte 2020
Välkomna till Håtö Fiskevårdsförenings årsmöte 2020 Söndagen den 28 juni klockan Läs mera...
- - - - -
Kallelse årsstämma 2020
Välkommen till ordinarie föreningsstämma med HÅTÖOMRÅDETS VÄGFÖRENING Tid: Lördagen den 6 juni Läs mera...
- - - - -
Arrende Askarna
Håtö fiskevårdsförening har sagt upp arrendet på Askarna enligt enkäten Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Protokoll styrelsemöte 200913
- - - - -
Protokoll styrelsemöte 200419
- - - - -
Protokoll styrelsemöte 200315
- - - - -
Mera dokument