Håtöområdets Vägförening - Välkommen
2019-03-17 Ut- och infart till södra Håtö
Vi är väl medvetna om att dagens in- och utfart till södra Håtö inte känns säkert och frågan är om den rätt utformad. Trafikverket tittar på frågan och ska återkomma till oss.

Stormen Alfrida
Vi vill också framföra vårt stora tack till Lelle Granberg som gjorde ett fantastiskt arbete dagen efter stormen med att få undan träd som blockerade våra vägar.

Extra grusning 2018
På årsstämman beslutades att en extra grusning skulle göras på Brusmarvägen och Rävgaddsvägen utöver ordinarie underhåll. Detta beställdes av vår sommarentreprenör direkt efter årsstämman. Tyvärr har vår entreprenör haft problem med sin maskin och inte verkställt detta. Då vi närmar oss hösten och behovet inte är lika stort har vi beslutat att avvakta med detta till våren 2019. Risken är annars stor att när vinterunderlaget kommer och vi plogar så kommer en stor del av den extra grusningen hamna i våra diken istället.

Låt oss alla hjälpas åt!
Nu när VA och fiberarbeten går mot sitt slut har vi fått fina väg- och dikesområden. För att det så ska förbli är det önskvärt att alla fastighetsägare hjälper till och sköter sitt närområde/gräns mot vägen. Håll rent i dikena, röj buskar som skymmer etc!
På så sätt slipper vi igenväxta områden och kan hålla våra medlemmars kostnader nere och slipper ta in entreprenörer för dessa jobb.


Synpunkter och kontakt med styrelsen
http://www.vagforening.com/hatoomradet/?sidan=kontakt

Länkar till tomtägarföreningarnas hemsidor inom Håtö
Håtövikens TF www.hatovikentomtagare.se
Håtö TF www.håtö.se
Vikems SF www.vikenssf.se
Norra och Södra Sundholmens TF www.sundholmen.se
Insjöområdets TF HTTP://håtöinsjöområde.hemsida24.se
 
Bilagor:
- Protokoll årsstämma 2011 (pdf-fil 126,96 kt)
- Protokoll årsstämma 2012 (pdf-fil 2,38 Mt)
- Protokoll årsstämma 2013 (pdf-fil 135,34 kt)
- Protokoll årsstämma 2014 (pdf-fil 168,91 kt)
- Protokoll årsstämma 2015 (pdf-fil 139,99 kt)
- Protokoll årsstämma 2016 (pdf-fil 141,41 kt)
- Stadgar (pdf-fil 373,84 kt)
- Protokoll årsstämma 2017 (pdf-fil 200,4 kt)
- Protokoll årsstämma 2018 (pdf-fil 141,35 kt)
- Kallelse årsstämma 2019 (pdf-fil 300,98 kt)
- Protokoll årsstämma 2019 (pdf-fil 119,38 kt)

 

 -----
Styrelsens inloggning till Webbväg
Logga in med förbättrad säkerhet

 

De senaste nyheterna

Kallelse årsstämma 2019
Välkommen till ordinarie föreningsstämma med HÅTÖOMRÅDETS VÄGFÖRENING Tid: Lördagen den 1a juni Läs mera...
- - - - -
In- och utfart södra Håtö
Vi är väl medvetna om att dagens in- och utfart Läs mera...
- - - - -
Förrättning
Omprövning av Torstenboda ga:1 samt Håtö ga:4 Lantmäteriet har kallat till Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Protokoll styrelsemöte 181118
- - - - -
Protokoll styrelsemöte 180916
- - - - -
Protokoll styrelsemöte 180408
- - - - -
Mera dokument