Håtöområdets Vägförening - Välkommen2019-12-16
Många hör av sig med anledning av skicket på våra vägar. Vi är fullt medvetna om detta och planerar genomföra en extra skrapning till helgen (20-21/12). Den ökade belastning med tunga fordon och i kombination med en extrem blöt höst gör att våra vägar inte har klarat av detta. Vi tittar på vad som kan göras mer långsiktigt och ett förslag på åtgärdsplan kommer tas upp på nästa årsmöte.

Byte av vägtrumma
Byte av vägtrumma på Håtövägen (precis innan Håtöviken) har genomförts av Granberg den 15/12-2019.

2019-03-17 Ut- och infart till södra Håtö
Vi är väl medvetna om att dagens in- och utfart till södra Håtö inte känns säkert och frågan är om den rätt utformad. Trafikverket tittar på frågan och ska återkomma till oss.


Låt oss alla hjälpas åt!
Nu när VA och fiberarbeten går mot sitt slut har vi fått fina väg- och dikesområden. För att det så ska förbli är det önskvärt att alla fastighetsägare hjälper till och sköter sitt närområde/gräns mot vägen. Håll rent i dikena, röj buskar som skymmer etc!
På så sätt slipper vi igenväxta områden och kan hålla våra medlemmars kostnader nere och slipper ta in entreprenörer för dessa jobb.


Synpunkter och kontakt med styrelsen
http://www.vagforening.com/hatoomradet/?sidan=kontakt

Länkar till tomtägarföreningarnas hemsidor inom Håtö
Håtövikens TF www.hatovikentomtagare.se
Håtö TF www.håtö.se
Vikems SF www.vikenssf.se
Norra och Södra Sundholmens TF www.sundholmen.se
Insjöområdets TF HTTP://håtöinsjöområde.hemsida24.se
 
Bilagor:
- Protokoll årsstämma 2011 (pdf-fil 126,96 kt)
- Protokoll årsstämma 2012 (pdf-fil 2,38 Mt)
- Protokoll årsstämma 2013 (pdf-fil 135,34 kt)
- Protokoll årsstämma 2014 (pdf-fil 168,91 kt)
- Protokoll årsstämma 2015 (pdf-fil 139,99 kt)
- Protokoll årsstämma 2016 (pdf-fil 141,41 kt)
- Stadgar (pdf-fil 373,84 kt)
- Protokoll årsstämma 2017 (pdf-fil 200,4 kt)
- Protokoll årsstämma 2018 (pdf-fil 141,35 kt)
- Kallelse årsstämma 2019 (pdf-fil 300,98 kt)
- Protokoll årsstämma 2019 (pdf-fil 119,38 kt)

 

 -----
Styrelsens inloggning till Webbväg
Logga in med förbättrad säkerhet

 

De senaste nyheterna

Arrendera Askarna?
Fiskevårdsföreningen undrar vad vi ska göra med arrendet av Askarna Läs mera...
- - - - -
Kallelse årsstämma 2019
Välkommen till ordinarie föreningsstämma med HÅTÖOMRÅDETS VÄGFÖRENING Tid: Lördagen den 1a juni Läs mera...
- - - - -
In- och utfart södra Håtö
Vi är väl medvetna om att dagens in- och utfart Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Protokoll styrelsemöte 181118
- - - - -
Protokoll styrelsemöte 180916
- - - - -
Protokoll styrelsemöte 180408
- - - - -
Mera dokument