Fiskevårdsförenings årsmöte 2020

2020-06-10

Välkomna till Håtö Fiskevårdsförenings årsmöte 2020
Söndagen den 28 juni klockan 10 vid Haget

Kallelse årsstämma 2020

2020-05-01

Välkommen till ordinarie föreningsstämma med

HÅTÖOMRÅDETS VÄGFÖRENING

Tid: Lördagen den 6 juni 2020 kl 11.00
Plats: Dansbanan Haget


Välkomna!

Styrelsen

Med anledning av rådande situation med Corona så kan stämman med kort varsel senareläggas, detta meddelas isåfall via hemsidan.

- Håll avstånd under stämman
- Använd gärna fullmakt (mall finns på hemsidan)
- Vi kommer inte servera fika efter stämman som brukligt

Arrende Askarna

2020-04-02

Håtö fiskevårdsförening har sagt upp arrendet på Askarna enligt enkäten från er medlemmar. Vi kommer använda arrendepengarna till mer miljövårdande arbete. Arrendet är uppsagt från och med 1maj 2020, vilket innebär att vi inte får lägga nät eller långrev i det området längre. Vill någon medlem lägga nät utanför våra egna närstående vatten så rekommenderar vi utanför Alören (ca 300m) mot furusundsleden. Där finns det fritt vatten.

Arrendera Askarna?

2019-11-17

Fiskevårdsföreningen undrar vad vi ska göra med arrendet av Askarna framöver? Se mer info under Fiskevårdsföreningens hemsida.

Kallelse årsstämma 2019

2019-04-13

Välkommen till ordinarie föreningsstämma med

HÅTÖOMRÅDETS VÄGFÖRENING

Tid: Lördagen den 1a juni 2019 kl 11.00
Plats: Dansbanan Haget


Välkomna!

Styrelsen


Fika serveras efter stämman.

In- och utfart södra Håtö

2019-03-17

Vi är väl medvetna om att dagens in- och utfart till södra Håtö inte känns säkert och frågan är om den rätt utformad. Trafikverket tittar på frågan och ska återkomma till oss.

Förrättning

2019-03-04

Omprövning av Torstenboda ga:1 samt Håtö ga:4
Lantmäteriet har kallat till sammanträde gällande omprövning av Torstenboda ga:1 samt Håtö ga:4 på grund av ändrad vägsträckning i anslutning till E18.

Dag: Torsdagen den 7 mars 2019 kl 10.30
Plats: Lantmäteriet i Norrtälje, Rubingatan 2, Norrtälje

Hastighetsmätare

2018-07-02

Vägföreningen har köpt in en hastighetsmätare som visar aktuell hastighet så länge fordonet kör inom hastighetsgränsen. Så snart någon kör över skyltad hastighet varnas bilisten och börjar blinka. Syftet är få bilisterna och sänka hastigheten och öka trafiksäkerheten. Kommer vara monterad på olika vägdelar inom området beroende på var vi anser den ger mest nytta.

Fiskevårdsförenings årsmöte 2018

2018-06-11

Välkomna till Håtö Fiskevårdsförenings årsmöte 2018 Söndagen den 24 juni klockan 10 vid Haget.

Kallelse årsstämma 2018

2018-04-25

Välkommen till ordinarie föreningsstämma med

HÅTÖOMRÅDETS VÄGFÖRENING

Tid: Lördagen den 9:e juni 2018 kl 11.00
Plats: Dansbanan Haget


Välkomna!

Styrelsen


Fika serveras efter stämman.

Välkommen på guidad tur med Fiskevårdsföreningen

2017-06-30

Välkomna på guidetur med Fiskevårdsföreningen 5 aug kl 10.00. Vi samlas vid rampen bredvid Sundholmsbryggan, medtag fika och bra humör. Beräknas pågå till ca 14.00. Föranmälan till nagash@live.se senast 1 aug. OBS inställt vid regn och blåst mer än 10 sekundmeter.

Kallelse Håtö fiskevårdsförenings årsmöte 2017

2017-06-02

Välkomna till Håtö Fiskevårdsförenings årsmöte 2017
Söndagen den 25 juni, (dagen efter midsommardagen,) klockan 11 vid Haget.
Se förslag på dagordning under bilagor.

Kallelse årsstämma 2017

2017-05-02

Välkommen till ordinarie föreningsstämma med

HÅTÖOMRÅDETS VÄGFÖRENING

Tid: Lördagen den 10:e juni 2017 kl 11.00
Plats: Dansbanan Haget


Välkomna!

Styrelsen


Fika serveras efter stämman.

Utsättning av fisk

2016-06-08

Onsdagen den 25 maj sattes 3600 havsöringssmolt ut vid rampen i Håtö. Får du upp smolt vid t.ex strömmingsfiske vänligen sätt tillbaka dem i vattnet.

Kallelse årsstämma 2016

2016-05-09

Välkommen till ordinarie föreningsstämma med

HÅTÖOMRÅDETS VÄGFÖRENING

Tid: Lördagen den 11:e juni 2016 kl 11.00
Plats: Dansbanan Haget


Välkomna!

Styrelsen


Fika serveras efter stämman.

Årsmöte Fiskevårdsföreningen

2016-03-29

Motioner till Fiskevårdsföreningen skall enligt stadgarna vara inne före 1 april. Vi kan i år godkänna motioner inkomna före 1 maj, så hör gärna av dig om det är något som kan vara aktuellt för Fiskevårdsföreningen att ta upp. Årsmötet kommer att äga rum söndagen den 26 juni vid Haget. Utförligare kallelse kommer.

Valberedningen har blivit decimerad pga av flytt från Håtö. Är du intresserad av att arbeta med miljö- och fiskefrågor I Håtö så hör gärna av dig till vår ordförande Dan Svennberg nagash@live.se, telefon 070-2573518.

Motion till ordinarie stämma

2016-03-03

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under mars månad.

Välkommen på guidad tur i fiskets tecken

2015-06-29

Läs mer under Fiskevårdsföreningen.

Kallelse årsstämma 2015

2015-05-04

Välkommen till ordinarie föreningsstämma med

HÅTÖOMRÅDETS VÄGFÖRENING

Tid: Lördagen den 6:e juni 2015 kl 11.00
Plats: Dansbanan Haget


Välkomna!

Styrelsen


Fika serveras efter stämman.

Utsättning av havsörning

2015-04-24

Håtö Fiskevårdsförening meddelar att utsättning av havsöring sker onsdagen den 20 maj på förmiddagen vid båtrampen vid Uddskogsvägen. Närmare upplysning om tid kan man få genom att ringa Karl-Erik Svennberg 0176-221861.

Vägunderhåll v15-16

2015-04-11

Vi lägger på grus Håtövägen, Rävgaddsvägen Håtövägen v-E18.och början av Håtöviken. Kostnaden för underhållet ökar om vi inte håller igen hastigheten.
vi kommer att utföra damm-bildning under vecka 16

Skyltar vid E18

2015-04-11

Våra nya skyltar har demoleras.
För info Entreprenören kommer att ersätta dessa.

Vägunderhåll

2015-04-07

Vecka 15 sker hyvling

Vägavstängning Insöområdet

2015-03-19

Vägavstängning, Insjöområdet.
Med start måndag 23/3 kommer vi att stänga av vägen enligt anvisning nedan.
Vid avstängning leds trafiken om med anvisningsskyltar för runt körning med fortsatt framkomlighet till respektive fastighet. Målsättningen är att hålla vägen öppen inför helger.
Kontaktperson: Johnny Sundberg: 070 – 550 91 35
Se Bilagor

Komunalt Vatten

2015-03-18

Byggstart Va-arbeten, Insjöområdet.
Schaktarbeten kommer att förläggas utanför väg, vid korsning av väg in till servisavsättning kommer berörda fastighetsägare att informeras och schakter täckas med körplåt för framkomlighet.
För framtida trafikomläggningar kommer mer information.
Se Bilagor startsidan.

Begränsad framkomlighet

2015-01-26

Måndagen den 26/1 - Tisdagen den 27/1 har vi begränsad framkomlighet i början på Håtövägen. Ta hänsyn och tänk på hastigheten.

Styrelsen

Slyröjning

2014-09-10

Vi inom styrelsen för vägföreningen har planerat in den 4-5 oktober för slyröjning inom området. Främst kommer vi röja på Rävgaddsvägen.

Vikens SF städdag den 11 oktober 2014

2014-08-29

Kallelse FVF årsmöte 2014

2014-06-09

Håtö Fiskevårdsförening kallar till årsmöte den 28 juni kl 10 vid dansbanan i Haget. Se kallelse under bilagor på Håtö Fiskevårdsföreningen.

Välkomna!

Kallelse årsstämma 2014

2014-05-08

Välkommen till ordinarie föreningsstämma med

HÅTÖOMRÅDETS VÄGFÖRENING

Tid: Lördagen den 7:e juni 2014 kl 11.00
Plats: Dansbanan Haget


Välkomna!

Styrelsen


Fika serveras efter stämman.

Fiskevårdsföreningens förslag till stadgar

2014-02-25

Håtö Fiskevårdsföreningen har tagit fram förslag på stadgar, läs mer under Fiskevårdsföreningens flik.

Ombyggnad E18 Norrtälje-Kapellskär

2014-02-25

Vägföreningen har den 22 januari 2014 lämnat in skriftligt yttrande gällande ombyggnaden av E18. För mer information om projektet www.trafikverket.se/kapellskar

Nya adresser

2014-01-07

Påminnelse till dig som har fått en ny adress meddelad
Vi vill påminna dig som ännu inte har märkt upp ditt hus med det nya numret att göra det.

Om märkningen på huset inte blir väl synlig från den plats där ett fordon kan stanna till ska husnumret i stället anges på exempelvis en grindstolpe eller på en separat skylt som tydligt kan läsas från ett fordon. En tydlig skyltning underlättar för taxi, färdtjänst och räddningstjänst.

Nyheter

2013-05-06

Försiktighet vid möten Perängsvägen 12-18 SVAG VÄGKANT
UTMÄRKT SOM VARNING MED PLOGPINNAR.

Utsättning av farthinder vecka 19

Kallelse årsstämma 2013

2013-05-01

Välkommen till ordinarie föreningsstämma med

HÅTÖOMRÅDETS VÄGFÖRENING

Tid: Lördagen den 8:e juni 2013 kl 11.00
Plats: Dansbanan Haget


Välkomna!

Styrelsen


Fika serveras efter stämman.


Ny hemsida Håtöområdets Vägförening

2012-11-27

Vi upprättar en ny hemsida för Håtöområdets Vägförening.
Här kommer ni finna kallelser, protokoll och kontaktuppgifter gällande vägföreningen och även viktiga, aktuella händelser som berör våra vägar.

 

 

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Protokoll styrelsemöte 200419
- - - - -
Protokoll styrelsemöte 200315
- - - - -
Protokoll styrelsemöte 191124
- - - - -
Mera dokument