Ullarp-Skällentorp Vägförening

Håll hastigheten och visa hänsyn

Vi ansvarar för vägar och allmän platsmark i Ullarp, Skällentorp och delar av Eftra i Falkenbergs kommun

Årsmöte 2017


Föreningen höll sin årsstämma torsdagen den 6 juli på Ugglarps Camping. Läs mer under DOKUMENT!

 -----
Styrelsens inloggning till Webbväg
Logga in med förbättrad säkerhet

 

De senaste nyheterna

Fördjupad översiktsplan FÖP
Falkenbergs Kommun har uppdaterat FÖP för södra och norra kusten. Läs mera...
- - - - -
Fastigheter & Ägare, ny uppdatering 201706
Vi har uppdaterat vårt fastighetsregister. Vänligen kontrollera att uppgifterna Läs mera...
- - - - -
Senaste nytt från Vägföreningen
Asfaltering och kantförstärkning av Smårisvägen är nu utfört. Fiberprojektet är Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Årsmöte 2017 Bilagor
- - - - -
Årsmöte 2017 protokoll
- - - - -
Fastigheter & Ägare 201706
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Information | Styrelsen | Våra vägar