Ullarp-Skällentorp Vägförening

Håll hastigheten och visa hänsyn

Vi ansvarar för vägar och allmän platsmark i Ullarp, Skällentorp och delar av Eftra i Falkenbergs kommun

Nu rustas Skällentorpsvägen


Under november kommer Skällentorpsvägen att asfalteras om. För ytterligare info se Nyheter.

 -----
Styrelsens inloggning till Webbväg
Logga in med förbättrad säkerhet

 

De senaste nyheterna

NU RUSTAS SKÄLLENTORPSVÄGEN
Vägföreningen har fått bidrag av Trafikverket för att rusta upp Läs mera...
- - - - -
Kommunalt bidrag för vägavgift
Falkenbergs kommun återbetalar 80% av vägavgiften till helårsboende och skriven Läs mera...
- - - - -
Snöröjning och sandningspolicy
Under rubriken Våra vägar finns nu den policy som föreningen Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Årsmöte 2019 protokoll
- - - - -
Årsmäte 2019 bil. 9
- - - - -
Årsmöte 2019 bil. 7
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Information | Styrelsen | Våra vägar