Ullarp-Skällentorp Vägförening

Håll hastigheten och visa hänsyn

Vi ansvarar för vägar och allmän platsmark i Ullarp, Skällentorp och delar av Eftra i Falkenbergs kommun

Årsmöte 2021Styrelsen kallar till årsmöte torsdagen den 1:a juli.
Läs mer under rubriken nyheter.

 -----
Styrelsens inloggning till Webbväg
Logga in med förbättrad säkerhet

 

De senaste nyheterna

Årsmöte 2021
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2021 Medlemmarna i Ullarp-Skällentorps Vägförening kallas till ordinarie Läs mera...
- - - - -
Bidraget dras in från och med 20210101
Hej, Kultur- fritids- och tekniknämnden i Falkenbergs kommun har beslutat att Läs mera...
- - - - -
Asfaltering Strandängsvägen och Harrisv./Broingavägen
Som ett led i att förbättra kvaliteten på våra vägar Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Årsmöte 2020 bil. 7
- - - - -
Årsmöte 2020 bil.9
- - - - -
Årsmöte 2020 bil. 8
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Information | Länkar | Styrelsen | Våra vägar