Ullarp-Skällentorp Vägförening

Håll hastigheten och visa hänsyn

Vi ansvarar för vägar och allmän platsmark i Ullarp, Skällentorp och delar av Eftra i Falkenbergs kommun

Asfaltering av Strandängsvägen, Broingavägen och Bredablicksvägen/HarrisvägenSom ett led i att förbättra kvaliteten på våra vägar kommer angivna vägar måndag den 19:e och tisdag den 20:e oktober få ny toppbeläggning. Endast tidigare hårdgjorda delar beläggs.

Strandängsvägen:
Från infarten vid Smårisvägen fram till containern och anslagstavlorna, i sin helhet.

Harrisv./Broingavägen:
Från postlådorna vid Smårisvägen, upp för backen, igenom korsningen fram till Harrisvägens grusdel, samt Bredablicksvägen fram till vändplan.
Dessutom Broingavägen från korsningen fram till vändplatsen.

Under arbetet kommer det stundtals vara begränsad framkomlighet utmed aktuella vägar, vilket vi hoppas ni har förståelse för.

Styrelsen

 -----
Styrelsens inloggning till Webbväg
Logga in med förbättrad säkerhet

 

De senaste nyheterna

Asfaltering Strandängsvägen och Harrisv./Broingavägen
Som ett led i att förbättra kvaliteten på våra vägar Läs mera...
- - - - -
Gren-och buskklippning
Hej, Med tiden breder växtligheten utmed våra vägar ut sig allt Läs mera...
- - - - -
Årsmöte 2020
Årsmöte i föreningen hölls den 30:e augusti. Protokoll och bilgor finns Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Årsmöte 2020 bil. 7
- - - - -
Årsmöte 2020 bil.9
- - - - -
Årsmöte 2020 bil. 8
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Information | Länkar | Styrelsen | Våra vägar