Ullarp-Skällentorp Vägförening

Håll hastigheten och visa hänsyn

Vi ansvarar för vägar och allmän platsmark i Ullarp, Skällentorp och delar av Eftra i Falkenbergs kommun

Ändring av kommunalt bidrag till helårsboendeKultur- fritids- och tekniknämnden i Falkenbergs kommun har beslutat att vägbidraget till helårsboende kommer att tas bort från och med 2021-01-01.

Bidraget, som för 2020 betalades ut till vägföreningen och som vi sedan betalade ut till dem, som bor helår, dras från och med nästa år in och inget bidrag kommer att betalas ut varken till enskilda fastighetsägare eller till vägföreningen.


Styrelsen

 -----
Styrelsens inloggning till Webbväg
Logga in med förbättrad säkerhet

 

De senaste nyheterna

Bidraget dras in från och med 20210101
Hej, Kultur- fritids- och tekniknämnden i Falkenbergs kommun har beslutat att Läs mera...
- - - - -
Asfaltering Strandängsvägen och Harrisv./Broingavägen
Som ett led i att förbättra kvaliteten på våra vägar Läs mera...
- - - - -
Gren-och buskklippning
Hej, Med tiden breder växtligheten utmed våra vägar ut sig allt Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Årsmöte 2020 bil. 7
- - - - -
Årsmöte 2020 bil.9
- - - - -
Årsmöte 2020 bil. 8
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Information | Länkar | Styrelsen | Våra vägar