Ullarp-Skällentorp Vägförening

Håll hastigheten och visa hänsyn

Vi ansvarar för vägar och allmän platsmark i Ullarp, Skällentorp och delar av Eftra i Falkenbergs kommun

Årsmöte 2017


Föreningen kommer att hålla årsstämma torsdagen den 6 juli kl. 19:00 på Ugglarps Camping i konferenslokalen. Officiell kallelse inklusive dagordning kommer att meddelas senare.

 -----
Styrelsens inloggning till Webbväg
Logga in med förbättrad säkerhet

 

De senaste nyheterna

Problem med hemsidan
Den som försökt logga in på vår hemsida via ullarp.se Läs mera...
- - - - -
Mailadresser
Föreningen behöver din emailadress för att kunna kommunicera effektivt med Läs mera...
- - - - -
Senaste nytt från Vägföreningen
Fiberprojektet börjar närma sig slutet inom vårt vägområde. Endast en Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Årsmöte 2016 bil. 6
- - - - -
Årsmöte 2016 bil. 5
- - - - -
Årsmöte 2016 bil. 7
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Information | Styrelsen | Våra vägar