Håtöområdets Vägförening

Tänk på att minimera olycksrisken och skador på vägen genom att hålla hastigheten: MAX 30 km/h.

Håtö Fiskevårdsföreningen
Årsmöte 2021
Årsmötet för Håtö Fiskevårdsförening kommer hållas på Haget.
Se förslag på dagordning under bilagor nedan.

Datum: den 5 september klockan 10:00


Välkommen!


Fiskeförbud
Håtöviken och närliggande område är nu klassat som fredningsområde, vilket innebär totalt fiskeförbud mellan 1:a april och 15:e juni. Detta för att skydda framförallt abborre, gädda och gös under den känsliga lekperioden. Åtgärderna kommer förhoppningsvis få en positiv inverkan på bestånden, som minskat på senare år.

Skyltar kommer att sättas upp så att det framgår tydligt vad som gäller.

Läs mer här www.havochvatten.se

Arrende Askarna
Håtö fiskevårdsförening har sagt upp arrendet på Askarna enligt enkäten från er medlemmar. Vi kommer använda arrendepengarna till mer miljövårdande arbete. Arrendet är uppsagt från och med 1 maj 2020, vilket innebär att vi inte får lägga nät eller långrev i det området längre. Vill någon medlem lägga nät utanför våra egna närstående vatten så rekommenderar vi utanför Alören (ca 300m) mot furusundsleden. Där finns det fritt vatten.

Yngelplats
Fiskevårdsföreningen lägger ut bojar vid E-bryggan. Innanför bojarna ska man inte vara, då där finns risvasar som är yngelplatser för fisk.

Vision
Som sportfiskare månar vi om en långsiktig förvaltning av fiskbestånden. Fiske är traditionellt nära förknippat med skärgårdsliv och vi vill arbeta för att kommande generationer att skall kunna få njuta av den rekreation och spänning som sportfisket kan erbjuda. Detta är de drivkrafter som gjort att vi velat dra igång den slumrande fiskevårdsföreningen. Vi i styrelsen är alla mycket intresserade av sportfiske. Tillsammans har vi en stor erfarenhet av sportfiske i allmänhet, och sportfiske kring Håtö i synnerhet.
Vi har en önskan att huvudsakligen arbeta med följande verksamheter;
- Att bedriva fiskevårdande arbete
- Att främja nyrekrytering av sportfiskare med hjälp av olika typer av evenemang
- Att informera om lagar och bestämmelser

Den obligatoriska medlemsavgiften till Fiskevårdsföreningen är 85 kr/år och debiteras i samband med avgift till Tomtägarföreningen och Vägföreningen. Avgiften skall täcka kostnader för det miljöarbete som Fiskevårdsföreningen utför och som skall gagna oss alla genom ett friskare hav.
Postgiro: 70 21 41-3

Renare vatten med fiskevård
För den som är intresserad av sportfiske är det lätt att hitta argument för att Håtö ska ha en fiskevårdsförening. Men fiskevård kan också bidra till renare vatten för alla att bada och vistas vid.

De senaste årtiondena har Östersjöns kustnära bestånd av rovfisk, främst abborre och gädda, minskat kraftigt. Fiskevårdsföreningen jobbar med inventering av fisk och ger råd till sportfiskare om vilka fiskar som ska tas upp. Föreningen jobbar också med att sätta ut rovfiskar ordna med yngelplatser. Det kan bidra till renare och klarare vatten för alla.

Så här hänger det ihop: när de stora rovfiskarna blir färre så ökar blankfisk som mört och braxen. Mört och braxen lever ar djurplankton som i sin tur äter växtplankton. När andelen djurplankton minskar ökar alltså andelen växtplankton. Hängde ni med? Fler rovfiskar håller blankfisken i schack så att det finns tillräckligt med djurplankton kvar. Det ger klarare vatten.

Länkar för dig som är mer intresserad:

• Reportage från Sveriges Radio, ”Besök i gäddfabriken” http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/709791?programid=412
• Mistra, Projekt för om miljöforskning http://www.eviem.se/sv/projekt/Utfiskning-mot-eutrofiering/
 
Bilagor:
- Vision (pdf-fil 11,19 kt)
- Nätregler på Håtös egna vatten (pdf-fil 5,72 kt)
- Årsmötesprotokoll 2013 (pdf-fil 242,37 kt)
- Årsmötesprotokoll 2014 (pdf-fil 2,95 Mt)
- Fiskerapport (pdf-fil 86,81 kt)
- Årsmötesprotokoll 2015 (pdf-fil 3,87 Mt)
- Styrelse 2016 (pdf-fil 11,71 kt)
- Årsmötesprotokoll 2016 (pdf-fil 2,25 Mt)
- Årsmötesprotokoll 2017 (pdf-fil 2,39 Mt)
- Stadgar 2017 (pdf-fil 36,68 kt)
- Öppet brev till Länsstyrelsen (docx-fil 14,89 kt)
- Verksamhetsplan 2018 (pdf-fil 192,41 kt)
- Verksamhetsberättelse 2017 (pdf-fil 125,5 kt)
- Årsmötesprotokoll 2018 sid 1 (pdf-fil 89,59 kt)
- Årsmötesprotokoll 2018 sid 2 (pdf-fil 404,99 kt)
- Verksamhetsberättelse 2018 (pdf-fil 124,66 kt)
- Verksamhetsplan 2019 (pdf-fil 110,06 kt)
- Resultat och balansräkning 2018 (pdf-fil 24,03 kt)
- Kallelse Håtö fiskevårdsförening årsmöte 2020 (pdf-fil 25,06 kt)
- Fiskevårdsföreningen vår och sommarnytt 2020 (pdf-fil 12 kt)
- Årsmötesprotokoll 2020 (pdf-fil 1015,62 kt)
- Kallelse Håtö fiskvårdsförening årsmöte 2021 (pdf-fil 145,94 kt)
- Verksamhetsberättelse 2022 (pdf-fil 60,14 kt)

 

 

 

De senaste nyheterna

Kallelse årsstämma 2024
Medlemmarna i Håtöområdets Vägförening kallas till ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen 8 Läs mera...
- - - - -
Kallelse årsstämma 2023
Medlemmarna i Håtöområdets Vägförening kallas till ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen 3 Läs mera...
- - - - -
Kallelse årsstämma 2022
Medlemmarna i Håtöområdets Vägförening kallas till ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen 4 Läs mera...
- - - - -
Mera nyheter

De senaste dokumenten

Endast delägare har tillträde till dokumenten
- - - - -
Veksamhetsberättelse 2022
- - - - -
Protokoll styrelsemöte 210418
- - - - -
Protokoll styrelsemöte 210314
- - - - -
Mera dokument

Startsida | Kontakt | Nyheter | Dokument | Fiskevårdsföreningen | Uppdrag